ליצירת קשר 03-6728864

סקיילייט במתחמי גזית גלוב

התקנת סקיילייט חשמלי הבנוי ללא פרופילציה היקפית ומשמש לאוורור ופינוי עשן הקניון. סקיילייט ייחודי בגודלו ובגודל פתיחתו כיחידה אחת חשמלית.