פרגולת אלומיניום בין קורות בטון

קירוי קורות בטון היוצאים מקירות הבית באמצעות פרגולת אלומיניום חשמלית מתכוננת תוצרת סקיירוף.

 

הלהב 15 חולון